Macau Electronic Resources

分 類 
關鍵字搜尋 
 
 
圖書:經濟
 
 
 • 2005年全球紡織品及成衣配額制度之取消對澳門社會與經濟的影響及其對策跟進研究
 •  
 • The Macau economy
 •  
 • 共建深港澳國際旅遊區研究
 •  
 • 多元貨幣論
 •  
 • 探索澳門廣告業
 •  
 • 新時期新港澳經濟關係專題研究
 •  
 • 葡萄牙投資環境
 •  
 • 閩澳經濟關係
 •  
 • 論澳門產業轉型
 •  
 • 澳門博彩業的發展與管理研究
 •  
 • 澳門經濟四百年
 •  
 • 澳門經濟法的形成與發展
 •  
 • 澳門經濟述評
 •  
 • 澳門經濟概論
 •  
 • 澳門環保產業發展政策暨與內地合作優先領域研究報告 2004
 •